top of page

Inspirationsföreläsningar

Dags att boka en inspirerande föreläsning?

Planerar ni en konferens eller kickoff där ni vill boosta positiva energier, presentera spännande förändringsprocesser och skapa en gemensam målbild där allt är möjligt - då kan en inspirerande föreläsning med Johnny Sundin hjälpa er att nå era mål.

Inte sällan behövs en rejäl dos inspiration och mentala utmaningar för att utveckla sig själv, ens medarbetare och hela arbetslaget. Många sitter fast i invanda tankemönster som hindrar både individen, gruppen och organisationen från att nå dess fulla potential. Johnny Sundins inspirationsföreläsningar ger nya perspektiv, lockar till eftertanke, och skapar motivation till att ta sig ur gamla invanda, mindre lyckosamma beteendemönster.  Genom att våga och vilja genomföra förändringar och tänka och agera på nya sätt, skapas oanade möjligheter, ökad arbetsglädje och en sammanhållande teamkänsla.
 

Att testa nya sätt och vägar kan vara både skrämmande och utmanande - men det kan lika gärna gå bra! Johnny Sundin inspirerar i sina föreläsningar till nya mindset, och öppnar ögonen för hur invanda beteenden skapar onödig begränsningar. Med ett entusiasmerande berättarsätt, hög energi och en mängd ögonöppnande exempel lockar Johnny Sundins inspirerande föreläsningar till både skratt, eftertanke, och en ny syn på livets möjligheter.

Läs mer om Johnnys Sundins olika inspirationsföreläsningar:

bottom of page