top of page

Inspirerande föreläsningar om förändring, arbetsglädje, innovation, kreativitet och mindset 

Johnny Sundin föreläser på ett inspirerande och underhållande sätt om förändringar, nytänkande och arbetsglädje. Johnny brinner för ett öppet och nyfiket förhållningssätt till vår ständigt föränderliga omvärld. I föreläsningarna så får åhörarna om värdefulla tankestrategier som gynnar den personliga utvecklingen och samtidigt skapar såväl arbetsglädje som affärsnytta.

Med en unik mix av visuell retorik, kunskap, analys och smart humor inspirerar Johnny Sundin till förändringslust och arbetsglädje, samtidigt som han tar pulsen på de spännande trender och innovationer som kommer ligga till grund för nya beteenden och livsstilar.

Det här säger några av kunderna:

- Johnny Sundin gav oss en mycket inspirerande föreläsning om hur man kan förhålla sig till förändringar. Han gör det på ett rappt, roligt och extremt fängslande sätt. Orden som sägs hamnar mitt i prick och ger alla en tankeställare att ta med sig vidare.

 / Annika Nyberg - VD Miljonlotteriet

- Johnny gav oss en kickstart med en inspirerande och rolig föreläsning om hur vi själva gör oss till det största hindret för förändring och utveckling när vi lätt faller in i våra invanda beteenden och mönster. Vi fick en kul och energirik start som öppnade våra sinnen.

/ Ingvar Johansson, Affärsstöd, Tyréns

bottom of page