top of page

Inspirerande föreläsningar om trender, förändringar, arbetsglädje 

Dags att boka en inspirationsföreläsning?

Johnny Sundin föreläser på ett medryckande och underhållande vis om förändringar, nytänkande & arbetsglädje. Johnny brinner för och inspirerar till ett öppet och nyfiket förhållningssätt till vår ständigt föränderliga värld. I föreläsningarna tipsas åhörarna om värdefulla tankestrategier som gynnar den personliga utvecklingen och samtidigt skapar såväl arbetsglädje som affärsnytta.

Söker ni en bra föreläsare?

Med en unik mix av visuell retorik, kunskap, analys och smart humor inspirerar Johnny Sundin till förändringslust och arbetsglädje, samtidigt som han tar pulsen på de spännande trender och innovationer som kommer ligga till grund för nya beteenden och livsstilar.

bottom of page