top of page

Föreläsning om attitydernas kraft

positiva mindset - personlig utveckling- kreativt tänkande

Hur skall vi förhålla oss till all ny teknik, ändrade arbetssätt och alla fantastiska innovationer som ramlar över oss just i detta nu? Och hur kan du själv med rätt mindset och förhållningssätt lättare följa med i det brusande flödet av nya utmaningar vi ställs inför?

Att tänka kreativt och utanför den omtalade boxen skapar oanade möjligheter. Kreativa hjärnor är hett eftertraktade på arbetsmarknaden och en stor tillgång i alla arbetsgrupper. Men att tänka nytt och annorlunda kommer inte automatisk för oss alla. Många är vi som behöver öva upp denna eftertraktade förmåga. I inspirationsföreläsningen "Älska det du inte vet – ännu" ger Johnny Sundin genom handfasta råd, interaktiva övningar och korta workshops, tips på hur man byter invanda tankebanor mot nya, bättre fungerade tankestrategier som gynnar vår personliga utveckling och rustar oss för vår samtid och framtid.

 

Personlig utveckling kommer ofta genom någon slags förändring. Ett ord som ofta förknippas med ett visst mått av oro och obehag. Vi har inte förändringslust i blodet – vi måste öva oss på att bejaka och acceptera det okända. Framgångsrika människor vet att framtiden bara kan mötas på ett sätt – med mod, vidöppna ögon och mesta möjliga nyfikenhet!

Förmågan att våga och vilja prova nya sätt och vägar, gör oss till goda medarbetare samtidigt som det på det privata planet hjälper oss att leva våra liv fullt ut. Ett första steg är att inta inställningen: Älska det du inte vet - ännu!

 

Följ med på en inspirerande timme som handlar om nyfikenhet, mod, tankemönster, mindset, beteenden, hjärnans plastiska förmågor - och hur det kreativa tänkandet kan vara en av de viktigaste nycklarna till förändring. I en tid när allt möjligt är möjligt.

Johnny Sundins föreläsning var både spännande och gav glädje och energi. ”Det kan lika gärna bra” sitter kvar hos medarbetarna, en hjälp i det ständiga förändringsarbetet. Johnnys föreläsning och upplägg kan varmt rekommenderas.

Jenny Slättenhäll, Amendo

Produktblad - Älska det du inte vet - ännu!

bottom of page