top of page
  • Writer's pictureJohnny Sundin

Härodlat - när närodlat inte är nära nog

Updated: Nov 9, 2018Världsbefolkningen växer - men inte åkerarealen

Allt fler vill bo i städer och stora urbana zoner med vägar, torg och byggnader. Samtidigt efterfrågar vi i allt större utsträckning närodlade och ekologiskt producerade råvaror. Detta i en värld där det traditionella jordbruket knappt har kapacitet nog för att mätta jordens alla människor. Hur får man denna ekvation att gå ihop?


Nya odlingsformer tar höjd för framtiden

Efter alla år av traditionell odling, dyker nu nya revolutionerande odlingssätt upp. Att odla mer energieffektivt, med mindre vattenåtgång, begränsad miljöpåverkan och dessutom nära konsumenterna, är både utmaningen och målet. Spännande, nytänkande och ibland väldigt tekniskt avancerade metoder som på många håll i världen redan praktiseras, och som kanske på sikt till och med kommer ersätta den befintliga jordbrukstraditionen. Eller?


(Bild lånad från www.newfoodeconomy.org/vertical-farms-scale-profit/)

Urbana odlingar under mark - utan varken sol eller jord

Intresset för storskalig odling i stadsmiljö blir allt större. Ofta handlar det om hydroponiska system, vilket innebär att man odlar helt utan jord. På många håll odlas numera även utan sol! I storstadstunnlar runt om i världen kan man numera långt bortom dagsljus hitta urbana odlingar. I London öppnades Growing Underground 2015 - världens första urbana jordbruk under mark. Tunnlar byggda som skyddsrum under andra världskriget, utnyttjas numera som smart odlingsyta. Även i Sverige nyttjas ytor under marknivå för odling. Food tech-företaget UrbanOasis satsar på hyperlokal odling av grönsaker i ett bergsutrymme i Liljeholmen. Produkter som sedan säljs i en närbelägen ICA-affär. Målet är att påskynda övergången till hållbar matproduktion och på sikt bli Europas största inomhusodling.


Tak- och vertikalodlingar på och i höghus mitt i city

I New Jersey hittar man världens största vertikala odling i ett gammalt stålverk. I Singapore, som hittills varit helt beroende av importerade produkter, byggs matskyskrapor för att själva kunna odla gröda och föda till denna tättbefolkade republik. Världens kanske högsta växthus kan beskådas i Nederländerna, på toppen av Philips tidigare kontorsbyggnad. På denna stora så kallade aquaponiska takodling, kombineras odling av fiskar och växter i slutna system. Vattnet återanvänds effektivt, och exkrementerna från fiskarna blir lämpligt nog alldeles utmärkt gödning för grönsakerna.Närodlat och ekologiskt får konkurrens av härodlat och giftfritt

Att odla i dessa olika typer av kontrollerade miljöer, innebär att man kan använda betydligt mindre vatten än vid traditionell odling. Då grödorna inte heller utsätts för varken luftföroreningar eller avgaser, behövs dessutom betydligt mindre - eller faktiskt inget bekämpningsmedel alls. Ytterligare en stor fördel med de urbana odlingarna är att utsläppen i samband med transporter och leveranser minimeras, då odlingarna faktiskt sker i konsumenternas närmiljö.


Urban farming - hot eller möjlighet?

Urban farming låter trendigt, men kanske även något hotfullt med tanke på det traditionella jordbruket och jordbrukslandskapets vikt och betydelse. Frågan är om det nya och det traditionella behöver stå emot varandra här, eller om just kombinationen kan bli nyckeln till framtidens matförsörjning?


Än kanske bonden inte har satt sin sista potatis!?Är du och dina kollegor nyfikna på framtidens trender och de nya möjligheter och livsmönster som kommer uppstå tack vare nya innovationer och spännande teknik?Välkommen att kontakta mig för att boka min ständigt uppdaterade föreläsning Framtidsplaneten.


Vänliga och kreativa hälsningar,

Johnny Sundin

314 views0 comments

Comments


bottom of page