top of page

HappyBrain© - det kreativa möteskonceptet

Ett optimerat konferensformat framtaget av Johnny Sundin - en av Sveriges mest anlitade moderatorer

Vill ni göra er nästa konferens till den bästa någonsin?

 

HappyBrain är ett nytt och smart sätt att skapa lustfyllda, inspirerande och effektiva konferenser. Ett kreativt möteskoncept som stimulerar hjärnan, dialogen och interaktiviteten på alla plan. Med hjälp av en Johnny Sundin som professionell moderator - så tänker vi tillsammans, skapar delaktighet och en välfylld idébank att ta med sig hem efter mötet. HappyBrain är framtidens effektiva sätt att mötas och konferera. När mötet värderas och resultatet verkligen räknas.

Hur fungerar det i praktiken?

Agendan är väl förberedd innan mötesdagen med en genomtänkt mix av olika stimuli för hjärnan. För att hålla den vaken, nyfiken och på gott tankehumör. Vi jobbar växelvis i korta pass med dialog, kreativa övningar, intervjuer, interaktivitet, nya mindset, fysisk rörelse och effektiva dragningar. Precis som den moderna hjärnforskningen rekommenderar oss att göra.

 

För att skapa interaktiv delaktighet och engagemang, använder vi oss av våra smartphones. Frågor diskuteras och idéer och kloka tankar produceras. Dialogen pågår mellan scen och salong under hela konferensen.

Vad händer innan och efter?

Redan i inbjudan får alla möjlighet att svara på förberedande frågor kring några av de ämnen som ska avhandlas under mötet. Det skapar känsla av delaktighet och ökar effektiviteten på mötesdagen. Tankemarinaden är redan igång. Efter konferensen skickas en sammanfattande film och dokumentation ut. Tydlighet! Hela mötet får också en välstrukturerad PowerPoint att bygga flödet kring.

Fördelar med detta mötesformat jämfört med det gamla sättet att göra en konferens?


Vi tänker hela tiden tillsammans, lär oss effektivare av varandra och sammantaget skapar en välproducerad konferens i flera akter. Den professionella moderatorn Johnny Sundin håller i en stark röd tråd som ger helhet och överblick genom hela mötet. En konferens där alla känner sig inkluderade i budskapet och den fortsatta riktningen framåt. 

 

HappyBrain gör hjärnan gladare. Vi känner oss mer delaktiga, tänker tillsammans, ökar våra kreativa förmågor och får bättre verkningsgrad.

 

Vem har skapat detta kreativa och unika mötesformat?

Johnny Sundin är en väletablerad, professionell föreläsare och moderator, som med erfarenheter från hundratals uppdrag har designat det unika och lättanvända möteskonceptet HappyBrain. 

Vill du också ha fler glada hjärnor på nästa konferens? För frågor, information och bokning: johnny.sundin@tankefabriken.se  +46705302886

bottom of page