top of page

Bli en STJÄRNA i projektorljuset!

Kursupplägg och innehåll

SYFTE

Vilka är mottagarna? Vad vill du uppnå för effekt och resultat? Övningar i budskapsanalys, förmåga att skapa målbilder och säkerställa att budskapet gått fram.

DRAMATURGI

Vad vill du berätta – och varför? Vi går igenom dramaturgiska grunder, storytelling, den röda trådens kraft och styrkan i metaforer och visualiseringar.

BERÄTTAREN

Hur skall du använda hela din organisms kommunikationsförmåga? Hur kan du använda dig av gester, mimik, tonfall, rumsplacering och röstmelodi? Under utbildningen får du möjlighet till insikter om hur du kan förstärka dina förmågor.

 

HUMOR

Under utbildningen pratar vi om vikten av att bjuda på sig själv, våga sig på roliga liknelser och att använda ett personligt tilltal. Humor äger. Även när det är seriöst.

 

VISUELL RETORIK

Hur skall du på ett smart sätt förstärka det du säger med bilder? Du får faktisk och praktisk kunskap i konsten att jobba med filmklipp, musik och bildmetaforer. Och att göra din presentationsfil till ett starkt visuellt stöd.

 

TEKNIK

Under utbildningen får du handgripligen koppla in projektorn, öppna rätt program och lära dig mer om hur du gör för att höras och synas.

 

ÖVNING

När du kan ditt manus ordentligt blir du mer avspänd, naturlig och trygg. Då blir det dessutom lättare att improvisera och att ta oväntade frågor. Vi både skriver och övar på manus under utbildningen.

 

UPPLÄGG

Inför utbildningen kommer du få några förberedande uppgifter. Efter avslutad utbildning får du tydlig dokumentation på allt vi gått igenom. Möjlighet till uppföljning finns också där du får chans att visa upp dina färdigheter.

bottom of page